Kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika

UAB „Ozas“ vykdo:

Elektros apskaitos ir skirstymo įrenginių, automatizuotų valdymo sistemų, vidutinės įtampos narvelių, modulinių transformatorinių, oro linijų ir statybinių metalo konstrukcijų projektavimą ir gamybą.

 

Mūsų paskirtis:

 • įgyvendinti efektyviai dirbančios ir orientuotos į užsakovų poreikius bendrovės viziją;
 • visose veiklos grandyse operatyviai organizuoti darbus bei naudoti šiuolaikines technologijas;
 • nuolat tobulinti gamybos procesą.

 Mūsų užsakovų ir partnerių atstovams skelbiame šiuos įsipareigojimus:

 • esame patikimi gaminių tiekėjai, užsakovui parenkame optimalius techninius ir finansinius sprendimus, užtikriname mūsų gaminamų gaminių kokybę, laikomės darbų atlikimo terminų ir stengiamės atlikti darbą taip, kad nereikėtų jo taisyti;
 • sudarome darbuotojams tinkamas darbo ir tobulėjimo sąlygas, kuriame palankią darbo atmosferą, rūpinamės darbuotojų socialine gerove;
 • partnerius renkamės atsakingai, bendradarbiaujame tik su tais, kurių produktai atitinka mūsų keliamus kokybės reikalavimus;
 • vertiname bendrovės veikloje taikomus teisinius reikalavimus ir juos vykdome;
 • mažiname vykdomos veiklos poveikį aplinkai, įgyvendinant pažangius aplinkos apsaugos veiksnius, taikant prevencines priemones:

   

  • racionaliai naudojame energijos išteklius;
  • identifikuojame reikšmingus aplinkos aspektus, kuriuos bendrovė gali valdyti;
  • vengiame cheminių preparatų, keliančių pavojų aplinkai;
  • rūšiuojame bendrovėje susidariusias atliekas;
  • nusatome prevencinius veiksmus galimoms avarijoms.

Saugojame darbuotojų sveikatą vykdant, bet kurią bendrovės veiklą:

 • nuolat geriname visų darbuotojų darbo aplinką ir sąlygas bendrovėje, mažinant kenksmingus ir pavojingus rizikos veiksnius;
 • darbinėje veikloje taikome darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones, išvengiant nelaimingų atsitikimų bei rizikos darbuotojų saugai ir sveikatai;

 

Mes atitinkame vadybos sistemos ISO 9001:2015 ISO, 14001:2015 ir OHSAS 18001:2007 reikalavimus. Atitikimą reikalavimams mes tikriname vidaus ir nepriklausomų išorės auditų metu. Gautus rezultatus naudojame ir ateityje efektyviai naudosime vadybos vertinamosios analizės procese, priimant svarbius, su bendrovės veikla bei tolimesniu jos vystymusi susijusius, strateginius sprendimus.

 

UAB „Ozas“ politika prieinama visuomenei.

Generalinis direktorius                                                                                                                                                                 Paulius Medišauskas